Trà trái cây

29.000₫
Trà đào Điền Gia là thức uống với sự ...
39.000₫
Trà đào cam sả  Điền Gia là thức...
29.000₫
Trà sen Điền Gia là thức uống với sự hòa q...
29.000₫
Lục Trà xoài Điền Gia là thức uống vớ...
29.000₫
Lục Trà dâu Điền Gia là thức uống với...
29.000₫
Lục Trà vải Điền Gia là thức uống với...
29.000₫
Lục Trà kiwi Điền Gia là thức uống vớ...