Trà sữa

25.000₫
Trà sữa matcha Điền gia là sự hòa quyện gi...
25.000₫
Trà sữa Dâu Điền gia là sự hòa quyện ...
32.000₫
Trà sữa Caramel kem Cheese Điền gia l...
32.000₫
Trà sữa dừa kem cheese Điền gia là sự...
32.000₫
Trà sữa thạch đen kem cheese Điền Gia là s...
25.000₫
Trà khoai môn Điền Gia là sự kết hợp ...
25.000₫
Trà sữa bạc hà Điền Gia là sự kết hợp giữa...
25.000₫
Trà sữa matcha Điền gia là sự hòa quyện gi...
25.000₫
Thông tin sản phẩm đang cập nhật
25.000₫
Trà sữa truyền thống Điền Gia là sự k...