Sinh tố

39.000₫
Sinh tố dâu
35.000₫
Sinh tố Dưa gang Điền gia được thực h...
35.000₫
Sinh tố Sapoche Điền gia được thực hi...
35.000₫
Sinh tố Xoài Điền gia được thực hiện ...
35.000₫
Sinh tố Chanh dây Điền gia được thực ...
35.000₫
Sinh tố mãng cầu Điền gia được thực hiện t...
35.000₫
Sinh tố mãng cầu Điền gia được thực hiện t...